NOVICE

Regres 2016 pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Tega morajo delodajalci svojim zaposlenim, ki so zaposleni prek pogodbe o zaposlitvi, izplačati najkasneje do 1. julija 2016, v nekaterih primerih pa do 1. novembra ...

Objavljamo pojasnilo Združenja delodajalcev obrti in podjetništva – ZDOPS: V začetku junija 2016 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list RS št. 92/2013, sopodpis OZS ...

Ker ste mnogi spraševali glede ponovne obveznosti opravljanja izpitov za avtoklime, Sekcija avtoserviserjev pri OZS sporoča, da je iz odgovora Ministrstva za okolje in prostor (MOP) razvidno, da avtoserviserjem, ki že imajo narejen izpit za ...

V Uradnem listu RS št. 32/2016 je bil 6. 5. 2016 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G). Spremembe omenjenega zakona so ...

OZS je podpisala tripartitno pogodbo skupaj s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in CTS, s katerim je dogovorila možnosti, da člani OZS, ki s tovornimi vozili prevažajo v Italiji tovor po avtocestah, lahko pod ugodnimi pogoji ...

1 154 155 156 157 158 160