Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

Datum objave: 11. april, 2022

Urad RS za preprečevanje pranja denarja obvešča, da je bil v Uradnem listu 4.4.2022 objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati 5.4.2022.

Ključne novosti so:

  • uvedba novega, nereguliranega pregleda stranke brez osebne navzočnosti v primeru ugotovljenega neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma;
  • rahljanje zahtev oziroma pogojev v zvezi z videoelektronsko identifikacijo in širjenje možnosti uporabe tega načina ugotavljanja in preverjanja istovetnosti;
  • uvedba možnosti, da se pod določenimi pogoji omogočijo drugi varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki za identifikacijo;
  • jasnejše določbe glede obsega pridobivanja podatkov o dejanskem lastniku v primeru poenostavljenega pregleda stranke;
  • črtanje zahteve, da zavezanci izvajajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke, če je njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba;
  • razširitev omejitve gotovinskega poslovanja na izplačila nad zakonsko določenim mejnim pragom ter razširitev izjeme o uporabi določb o omejitvah gotovinskega poslovanja na banke, hranilnice in menjalce idr.

Več informacij najdete TUKAJ!