Možnosti hitrega testiranja (dopolnjeno 6.1.2022)

Datum objave: 6. januar, 2022

Informacije glede testiranja za SARS-CoV2 redno dopolnjujemo s termini testiranja in s tem povezanimi stroški.

TRENUTNO VELJAVNO:

Stroški testiranja in samotestiranja

Sredstva za opravljanje testiranja s HAG testi (pri izvajalcih, kot so npr. zdravstveni domovi) in HAG testi za samotestiranje tako za (samo)zaposlene, kot uporabnike (npr. potrošnike) zagotavljajo iz proračuna RS - z novim Odlokom velja za vse delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Da stroške testiranja krije država, velja tudi za potrošnike, uporabnike storitev. POSTOPEK POVRAČILA STROŠKOV ZA TESTIRANJE NAJDETE TUKAJ

Kje se trenutno lahko testirate?

Testiranja naj bi opravljali zdravstveni domovi po vsej Sloveniji, koncesionarji ter nekateri zasebniki, vendar pa se lokacije in termini neprestano spreminjajo, zato priporočamo tudi spremljanje spletne strani Zdravstvenega doma Škofja Loka. 

Parkirišče pred Restavracijo Kompliment v Škofji Loki (na Trati, nasproti Odeje):

 • vsak dan od ponedeljka do nedelje od 8. do 20. ure

Zdravstveni dom Škofja Loka:

 • od ponedeljka do petka od 11.45 do 18.30 ure

TIC Škofja Loka:

 • sobota od 7. do 12. ure in
 • nedelja od 17. do 20. ure na TIC-u v Škofji Loki (testiranje izvaja Zasebna ambulanta Košir)

Parkirišče pred Mercatorjem na Grencu:

 • ponedeljek: od 9. - 12. ure in od 15. - 19. ure
 • torek: od 15. - 19. ure
 • sreda: od 9. - 12. ure in od 15. - 19. ure
 • četrtek: od 15. - 19. ure
 • petek: od 9. - 12. ure in od 15. - 19. ure
 • sobota: od 9. - 12. ure
 • nedelja: od 16. - 19. ure

Stavba SGP Tehnik, Stara cesta 2, Škofja Loka (glavni vhod, pritličje):

 • vsak delovnik od 6.45 do 10. ure
 • torek, sreda in petek tudi od 16. do 18. ure

Parkirišče pri Sparu v Škofji Loki - od 13.12.2021 dalje se zabojnik nahaja na parkirišču pri Merkurju na Grencu!

 • vsak dan, razen nedelje, od 9. do 20. ure (med 13. in 13.30 uro je testirno mesto zaprto)

Kontejner pred Zdravstvenim domom Železniki (sprememba od 23.12.2021 dalje):

 • ponedeljek, sreda in petek od 7. - 9. ure in dodatno od 19.30 - 20. ure
 • torek: od 18.30 - 19.30 ure
 • četrtek: od 7. - 9. ure in od 18.30 - 19.30 ure
 • sobota: od 7.30 - 9. ure in od 18.30 - 19.30 ure
 • nedelja: od 7.30 - 9. ure in od 19. - 20. ure

 

Dopolnitve:

 • 12.11.2021 dopolnitev glede stroškov testiranja
 • 8.11.2021 stroški (samo)testiranja po novem
 • 5.11.2021 urnik testiranja v Škofji Loki
 • 7.10.2021 urnik testiranja v Železnikih spremenjen, dodana možnost testiranja v Škofji Loki
 • 1.10.2021 urnik testiranja v Škofji Loki spremenjen, plačilo le z bančno kartico
 • 22.9.2021 Urnik testiranja v Škofji Loki podaljšan, hitri testi cenejši
 • 21.9.2021 Smernice Informacijskega pooblaščenca o preverjanju PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljalce najdete TUKAJ!, za posameznike pa TUKAJ!
 • 16.9.2021  sprememba termina testiranja v Škofji Loki in Železnikih
 • 14.9.2021 TUKAJ najdete trenutno prejete ponudbe za nakup testov za samotestiranje
 • 10.9.2021 sprememba termina testiranja v Škofji Loki
 • 6.9.2021   sprememba pri stroških testiranja
 • 25.8.2021 sprememba lokacije testiranja v Škofji Loki
 • 23.8.2021 spremembe pri plačilu testiranja
 • 12.7.2021 sprememba terminov testiranja v Škofji Loki
 • 22. 6. 2021 sprememba terminov testiranja v Železnikih z dnem 24. 6. 2021,
 • 9. 6. 2021 sprememba termina testiranja v Železnikih z dnem 14. 6. 2021,
 • 26. 2. 2021 povezava do prispevka, ki vam bo v pomoč pri testiranju - informacije in navodila ter kaj, če delavec testiranje odkloni.

Stroški testiranja in samotestiranja (velja od 8.11.2021, dopolnitev 12.11.2021)

Za naše člane je verjetno najbolj pomembna novost ta, da se skladno z drugim odstavkom 10. člena Odloka sredstva za opravljanje testiranja s HAG testi (pri izvajalcih, kot so npr. zdravstveni domovi) in HAG testi za samotestiranje tako za (samo)zaposlene, kot uporabnike (npr. potrošnike) zagotavljajo iz proračuna RS - z novim Odlokom velja za vse delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Da stroške testiranja krije država, velja tudi za potrošnike, uporabnike storitev.

Glede povračila stroškov testiranja je v 10. členu Odloka definirano: »Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Višina povračila stroškov iz prejšnjega stavka ne sme biti višja od cene, ki jo določa predpis, ki ureja najvišjo dovoljeno ceno zdravstvenih storitev testiranja s testi HAG in ceno testov HAG za samotestiranje.« 

V Ur.l.RS 174/2021 je tudi že objavljen predpis, ki določa najvišjo dovoljeno ceno testov Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje in sicer: Najvišja cena zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja znaša 7 eurov na storitev. Najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 2,5 eura na test brez DDV.

 Vsekakor vas bomo glede postopka povračila stroškov za testiranje še obvestili. Shranite račun, če boste v ponedeljek kupovali teste. Uredba o določitvi cen testov velja od 6.11.2021 do 4.5.2022, Odlok pa od 8.11.2021.

Dopolnitev 12.11.2021:

Hitri antigenski testi so brezplačni v vseh javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih. Pri ostalih (npr. zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti brez koncesije) so izključno samoplačniški.

V kolikor ste storitev HAGT testiranja na COVID-19 opravili v ponedeljek 8.11.2021 v kateremkoli od zdravstvenih domov na Gorenjskem in vam je bil izdan račun, katerega ste tudi poravnali, iz OZG sporočajo, da lahko na elektronski naslov tajnistvoozg@ozg-kranj.si posredujete kopijo računa in vaše sporočilo na katero številko transakcijskega računa vam lahko vrnejo denar.  

Stroški testiranja in samotestiranja (velja od 8.10.2021 do 7.11.2021)

Vsi tisti, ki ne izpolnjujejo pogoja o prebolelosti in niso cepljeni, imajo možnost tedenskega testiranja ali samotestiranja.

Samotestiranje velja le za opravljanje dela! Po trenutnih določilih odloka mora sredstva za testiranje zagotoviti delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. Trenutne ponudbe najdete TUKAJ!

Uporabniki storitev potrebujejo HAG test (veljavnost 48 ur) ali PCR (veljavnost 72 ur). Cena HAG testa znaša 12 EUR. Ponekod se je cena že znižala! Na podlagi Odloka, ki naj bi začel veljati 8. 11. 2021 pa naj bi bila cena še nižja, in sicer največ 7 EUR.

Stroški testiranja (velja od 6.9.2021 do vključno 14.9.2021)

Samotestiranje: Novi Odlok ni preveč natančen glede samega postopka. V drugem odstavku 5. čl. odloka je predvideno zgolj, da odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Stroške teh testov nosi delodajalec. Zaenkrat ni predvideno, da bi bili ti stroški povrnjeni s strani države. Za pojasnila je OZS že zaprosila. Če se delodajalec odloči za samotestiranje, potem so rezultati veljavni teden dni oz. se testiranje zagotavlja vsake sedem dni. Ti testi ne veljajo nikjer drugje, kot le na delovnem mestu.

Navadni HAG testi: V tem trenutku ni jasno, kako je s plačilom stroškov za redne HAG teste, saj je odlok razveljavil prej veljavno Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je vsebovala podlago za kritje teh testov s strani državnega proračuna, odlok pa ne ureja tega vprašanja. S terena dobivamo informacije, da tovrstno testiranje ni več brezplačno. To vprašanje je tudi med vprašanji, ki jih je OZS že zastavila pristojnim. Rezultati teh testov so veljavni 48h.

Stroški testiranja (velja od 23.8.2021 do vključno 5.9.2021):

 • Obvezno testiranje zaposlenih, določeno z Odloki, ostaja še naprej tedensko, v kolikor ti zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti covid-19, tudi po 23.8.
 • Stroške za obvezna testiranja zaposlenih v dejavnostih, kjer je to določeno z Odloki, krije še naprej država, tudi po 23.8. !

Stroški testiranja (dopolnjeno 20. 4. 2021 - veljavnost do vključno 22.8.2021):

V kolikor ste prejeli račun za testiranje od 12.2.2021 dalje in vam niso na podlagi testiranja izdali potrdilo v tujem jeziku, potem račun zavrnite. Dne 12. 2. 2021 je bila namreč sprejeta sprememba Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero so v okvir posebnega presejalnega programa uvrščene tudi osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje. S spremembo uredbe je bila tudi vzpostavljena pravna podlaga, da je za te osebe testiranje brezplačno in ga krije država. V kolikor ste račun prejeli, predlagamo, da ga zavrnete in se obrnete na Ministrstvo za zdravje. Več o temTUKAJ!

Povezavo na sklep Ministrstva za zdravje katere izvajalce zdravstvenih storitev v javni mreži se določi za izvajanje testiranj najdete TUKAJ (predvsem zdravstveni zavodi in koncesionarji). Prav tako si lahko pogledate TUKAJ glede množičnega testiranja.

Zaposleni lahko namesto negativnega rezultata testa HAG oziroma testa PCR predložijo tudi:

 • dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, in da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni in MODERNA najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca pa najmanj 21 dni, in največ tri mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAGT, kjer je od odvzema brisa preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev,
 • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Možnosti testiranja:

ŠKOFJA LOKA  (sprememba 15.11.2021) - urniki se ves čas spreminjajo, zato priporočamo, da spremljate tudi spletno stran ZD Škofja Loka!

Testiranja se trenutno izvajajo:

 • sobota od 9. do 12. ure na TIC-u v Škofji Loki (testiranje izvaja Zasebna ambulanta Košir)!

Hitro testiranje je od 8.11.2021v brezplačno, PCR TESTIRANJE, ki ga potrebujeta kot PCT pogoj, ostaja 80 EUR. Potrdilo o prebolelem covid-u (izda ga lahko samo zdravnik), ki ga potrebujete kot PCT pogoj, pa je plačljivo 25eur.

DODATNA MOŽNOST TESTIRANJA:

Testiranja s hitrimi HAG testi potekajo tudi na parkirišču pred Mercatorjem na Grencu. Urnik:

 • ponedeljek: od 9. - 12. ure in od 15. - 19. ure
 • torek: od 15. - 19. ure
 • sreda: od 9. - 12. ure in od 15. - 19. ure
 • četrtek: od 15. - 19. ure, 
 • petek: od 9. - 12. ure in od 15. - 19. ure,
 • sobota: od 9. - 12. ure,
 • nedelja: od 16. - 19. ure.
 

ŽELEZNIKI (sprememba 7.10.2021):

ZASEBNA AMBULANTA KOŠIR, (pooblaščena od  Ministrstva za zdravje za opravljanje hitrih antigenskih testov za SARS-CoV2) nudi  brezplačno testiranje zaposlenih v dejavnostih, ki po novem potrebujejo redno tedensko testiranje v sklopu novih vladnih odlokov.

Testiranja v Železnikih potekajo v modrem kontejnerju pred Zdravstvenim domom Železniki po naslednjem razporedu (sprememba velja od 15.9.2021 dalje):

 • ponedeljek, sreda in petek od 7. do 9. ure in dodatno od 19.30 do 20. ure,
 • torek in četrtek: od 19. do 20. ure,
 • sobota: od 7.30 do 9. ure,
 • nedelja: od 19.30 do 20. ure. 

 Testiranje izvajajo v ambulanti,  pa tudi v obliki mobilnih ekip na terenu, ki se popolnoma prilagodijo potrebam na željeni lokaciji. Njihove  ekipe zdravnikov in študentov medicine so do sedaj uspešno opravile že več kot 140 testiranj na terenu po celi Sloveniji (do cca 300 oseb / testiranje). Poleg tega imajo ekipe poglobljeno epidemiološko znanje in lahko ob morebitnem izbruhu bolezni takoj predlagajo primerne ukrepe in podajo navodila.

Nudijo vam:

 • izvedbo in organizacijo testiranja (v terminih, ki vam ustrezajo)
 • izdajo pisnih potrdil na terenu v kolikor to potrebujete
 • epidemiološko svetovanje v primeru izbruhov bolezni
 • vse potrebne certifikate in pooblastila

V kolikor bi bili pripravljeni na sodelovanje oz. bi želeli več informacij,  so vam na voljo tudi preko telefona 04 510 17 17. - testiranja izvajajo tudi v Železnikih!