Marko Lotrič bo naslednja štiri leta vodil našo zbornico

Datum objave: 13. maj, 2022

Skupščina naše zbornice je včeraj, 12. maja, izvolila novo vodstvo zbornice. Predsednik je postal Marko Lotrič.

Tudi na OOZ Škofja Loka je letošnje leto zaznamovano z volitvami. Člani so namreč izbirali svoje predstavnike po strokovnih sekcijah ter v predstavniške organe zbornice.

V četrtek, 12. maja, pa je potekala 1. seja novoizvoljene Skupščine OOZ Škofja Loka. Poslanci so sprejeli poročilo o delu zbornice v preteklih štirih letih, finančno poročilo za leto 2021, oblikovali program dela in finančni načrt za leto 2022, obenem pa izvolili novo vodstvo zbornice.

Naslednja štiri leta bo zbornico vodil dolgoletni podpredsednik zbornice Marko Lotrič, sicer tudi direktor podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o., ki je bil izvoljen tudi za poslanca v Skupščino OZS. Na njegov predlog so poslanci potrdili tudi člane upravnega odbora, ki ga poleg Marka Lotriča po novem sestavljajo še dosedanji predsednik Jože Misson, Boris Mesec, Jernej Jezeršek, Boštjan Stanonik, Polona Golija, Milan Hafner, Uroš Jenko, Miha Lavtar, Matjaž Miklavč in Peter Podobnik.

Poslanci Skupščine so na tajnih volitvah izvolili tudi člane novega Nadzornega odbora. V naslednjih štirih letih bodo to funkcijo opravljali Franc Jelenc, Julijana Kokelj, Tatjana Novak, Jelka Pegam in Tomaž Potočnik, ki bodo na svoji prvi seji izvolili predsednika Nadzornega odbora.

Že predhodno pa so svoje volitve izvedle strokovne sekcije. Prišlo je tudi do reorganizacije nekaterih. Sekciji gostincev so se po novem pridružili še člani, ki opravljajo živilsko dejavnost in sekcija se je preimenovala v Sekcijo gostincev in živilcev. Sekciji kovinarjev so se pridružili še člani, ki se ukvarjajo s predelavo plastičnih mas, livarji in orodjarji. Sekcija se je tako preimenovala v Sekcijo kovinarjev in plastičarjev.

Do zamenjav predsednikov strokovnih sekcij je prišlo pri Sekciji inštalaterjev, predsednik je postal Anže Megušar, Sekciji gostincev in živilcev, predsednica je postala Nina Čarman, vodenje Sekcije lesarjev je prevzel Jernej Markelj, Sekcijo avtoserviserjev pa odslej vodila Barbara Benedik.