INFORMATOR

Glasilo Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v občinah Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas-Poljane.