Ukrepi za pomoč gospodarstvu (1. del)

Datum objave: 19. marec, 2020

Objavljamo informacije o ukrepih za pomoč gospodarstvu po dnevu oz. času njihovega prejema, ki nam jih posreduje OZS!

VSA AKTUALNA OBVESTILA NAJDETE NA SPLETNI STRANI OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE!

V nadaljevanju so objave do vključno 18.3.2020. Novejše najdete na tej povezavi!

 • 18.3.2020 ob 15.30 uri:

 1. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI: Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa so pripravili na MGRT nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.  Več najdete TUKAJ!
 2. SE NAHAJATE ALI POSLOVNO ODHAJATE V FRANCIJO? Pri sebi morate imeti obvezno edenega izmed obrazcev. Podrobnejša navodila najdete TUKAJ!
 3. INFORMACIJE ZA GOSTINCE: Najdete jih TUKAJ!
 4. NAVODILA ZA IZVAJALCE DEL NA GRADBENIH OBJEKTIH: Navodila so razdeljena v tri sklope. Dobite jih TUKAJ!!
 • 18.3.2020 ob 7. uri:

 1. PODALJŠANJE ROKA za predložitev davčnega obračuna akontacije DDPO in DohDej do 31.5.2020. Več najdete TUKAJ!
 2. Informacije o UKREPIH DRŽAV glede izvajanja CESTNEGA PROMETA: celotne ukrepe najdete TUKAJ!
 3. OPROSTITEV STROŠKOV IZDAJE LICENC (ki so posledica vpliva koronavirusa): če bo izkazana odjava in ponovna prijava vozila v času začetka in konca problematike, vezane na korona virus, naj prevozniki zadržijo izvod licence po odjavi vozila. Izdajatelja licence (OZS ali GZS) naj obvestijo o odjavi. Po ponovni registraciji vozila in predložitvi vloge za spremembo ter novega prometnega dovoljenja izdajatelju licence, bo evidentirano isto vozilo na obstoječ izvod licence, brez zaračunanja stroškov postopka. Če vozila ne boste ponovno registrirali ali ga boste izločili iz voznega parka, morate izdajatelju licence nemudoma vrniti izvod licence
 • 17.3.2020 ob 13.00 uri:

 1. POSLOVANJE V GRADBENIŠTVU: Objavljamo e-sporočilo z navodili OZS, ki smo jih ravnokar (17.3.2020, ob 12:43 uri) prejeli PAZITE! STORITEV FIZIČNIM OSEBAM NE SMETE OPRAVLJATI! Upoštevajte, da se razmere spreminjajo iz ure v uro, tudi tole zapisano bo mogoče jutri že drugače. Sproti spremljate informacije in ukrepajte v smislu varovanja svojega zdravja in zdravja svojih zaposlenih, ter seveda upoštevajte uradna navodila s strani NIJZ in drugih državnih inštiticij. Informacije dobite TUKAJ!
 2. NASTANITVENA DEJAVNOST: Vlada Republike Slovenije zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja za vse namestitvene kapacitete enako.  Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do načrtovanega odhoda, novih gostov pa se ne sme sprejemati pod nobenimi pogoji. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.  Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje že zaprtih hotelov za goste, kar pa se tiče vprašanja nastanitev zaradi samoizolacije (zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno) bo o tem odločal krizni stab Vlade  Republike Slovenije v kolikor bo to potrebno. Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.
 3. SPREJETI DODATNI UKREPI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA: Sklad je sprejel še dva ukrepa, in sicer ukrep št. 7 (Odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem Sklada) in ukrep št. 8 (Odobritev dodatnega moratorija obstoječim prejemnikom Garancij za bančne kredite Sklada s subvencijo obrestne mere P1 plus). Vse ukrepe Sklada najdete TUKAJ!
 • 17.3.2020:

 1. ZAČASNA PREPOVED IZVAJANJA TEHNIČNIH PREGLEDOV: 17. marca 2020 ob 00.00 uri prične veljati odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Prepoved  velja do 16. aprila 2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim poteče veljavnost od 17.marca 2020 do 16. aprila 2020, se zaradi začasnega ukrepa podaljša do 16. maja 2020. Več informacij v zvezi z navedenim ukrepom vam bomo poslali, ko bomo pridobili dodatne informacije.
 2. ZAČASNA PREPOVED PRODAJE BLAGA IN STORITEV: Najpogostejša vprašanja in odgovori glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev so objavljeni: TUKAJ
 3. BREZPLAČNO POMOČ PRI DELU ALI ŠTUDIJU NA DALJAVO ter pri premagovanju težav z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami dobite pri članu OOZ Škofja Loka: VVit, Robert Eržen s.p., Stara Oselica 18, 4225 Sovodenj, www.vvit.eu, info@vvit.eu, tel: 041 215 457
 • 16.3.2020

 1. Pisarna OOZ Škofja Loka bo od 16. 3. 2020 dalje do nadaljenjega za osebne obiske strank ZAPRTA! Vse informacije dobite na telefonih (04 50 60 200,  04 50 60 205, 040 896 686, 041 441 098) ali po e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net).
 2. Najpogostejša vprašanja in odgovore glede koronavirusa: Člani se na nas obračate s številnimi vprašanji glede poslovanja v času epidemije koronavirusa. Zato smo na enem mestu zbrali najpogostejša vprašanja in naše odgovore, ki jih osvežujemo in dopolnjujemo. Dobite jih TUKAJ! Več pa tudi na spletni strani Svetovalnega centra
 3. Za prevoznike: vsa obvestila pošilja Sekcija za promet pri OZS neposredno po e-pošti. V kolikor obvestil ne prejemate, nam to sporočite!
 4. Kdo lahko dela in kdo ne po včeraj sprejeti uredbi? Več informacij dobite TUKAJ! 
 5. Upad prometa - delavci na čakanje? Ključne informacije in odgovore glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja dobite TUKAJ! Natisnete si lahko tudi vzorec Odredbe o čakanju na delo doma zaradi izrednih ukrepov! Dobite ga lahko TUKAJ!
 • 13.3.2020 ob 11.20 uri:

Kako pravilno postopati z delavci v času koronavirusa?

Dejstvo je, da bo marsikateri delodajalec zaradi aktualnih kriznih razmer, ki jih povzroča koronavirus imel velike poslovne težave. Zato je dobro poznati zakonite možnosti, ki jih ima na razpolago, tako glede omogočanja dela zaposlenih od doma, začasnega čakanja na delo doma int nenazadnje tudi glede možnosti podaje odpovedi iz poslovnih razlogov ipd.. Več preberite na TEJ POVEZAVI! 

 • 13.3.2020 ob 10.50 uri:

Obveščamo vas, da na OZS in OOZ sledimo ukrepom. Sproti pristojnim ministrstvom sporočamo kje so ukrepi nedodelani ali slabi. Hkrati pa ves čas predlagamo dodatne enostavne in učinkovite ukrepe (hvala za vse pobude) in prosimo za čim več odgovorov na vedno nove situacije. Nekaj pisem in pobud, ki jih je OZS poslala pristojnim, najdete TUKAJ!

Opozarjamo, da so ukrepi, navodila in odgovori na vprašanja ažurirani na spletni strani www.ozs.si  KORONAVIRUS je seveda osnovna tema. Potem pa je tema razdeljena po poglavjih:

 1. Splošne info https://www.ozs.si/koronavirus-info
 2. Informacije po sekcijah https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
 3. Pogosta vprašanja https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus

Samozaposleni: z velikim medijskim pritiskom (odprto pismo, pogajanja, lobiranje, itd.) je obljubljeno, da bodo v kratkem sprejeti tudi ukrepi za samozaposlene. Seveda s pritiski in pobudami OZS ne bo prenehala. Aktivni smo tudi na socialnih omrežjih, kjer skušamo posredovati čim več informacij.

Za odgovore na vsebinska vprašanja ravnanja z delavci kličite na Svetovalni center (01 5830 553,  svetovanje@ozs.si ali direktno na sekcije).

Po delovnem času lahko člani, ki nujno rabite odgovor, pokličete na 030 605 308!

 • 11.3.2020:

 1. Znani so ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). 
 2. Aktualno glede opravljanja prevozov v Italijo: Na spletni strani Generalnega konzulata RS v Trstu piše, da morajo tisti vozniki, ki dostavljajo ali odvažajo tovor iz Italije imeti pri sebi Samopotrdilo.pdf . ki ga izpolni podjetje.  V kolikor kot mednarodni prevoznik tega "samopotrdila" nimate in vas nadzorniki ustavijo ter kontrolirajo, predlagamo, da jim obrazložite, da imate za takšen prevoz druga dokazila o izvedbi  prevoza, kot je npr. CMR dokument in pisni nalog.
 • 10.3.2020 ob 13.50 uri:

Zelo dobro navodilo podjetjem glede možnosti, ki so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju , najdete na TEJ POVEZAVI!

 • 10.3.2020 ob 13.40 uri:

Na MGRT so vzpostavili  e-mail naslov: korona.mgrt@gov.si. Naslov je namenjen za vprašanja, ki jih imajo podjetja glede pripravljenih ukrepov s strani države. Namen tega kanala je zbiranje vprašanj na enem mestu. MGRT pričakuje v prvih dneh največji naval vprašanj. Zaradi navedenega prosijo tudi za potrpljenje v teh prvih dneh, ko se sistem vzpostavlja. Na že obstoječi spletni strani  Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Gov.si  bo pripravljen razdelek koronavirus - nasveti za gospodarstvo. Tam bodo objavljena vprašanja in odgovori. MGRT prosi, da pred pošiljanjem vprašanj preverite ali odgovori že obstajajo.

V naslovu sporočila jasno navedite področje, na katerega se vprašanje nanaša. Glede na opredeljene ukrepe so področja sledeča:

 1. subvencioniranje čakanja na delo,
 2. kreditne linije,
 3. internacionalizacija,
 4. podjetja v težavah,
 5. delo od doma in karantena,
 6. davčne obveznosti,
 7. turizem.
 • 10.3.2020 ob 10.40 uri:

Večina ukrepov je še v fazi priprave in se še spreminjajo. Ko bodo ukrepi aktivni ali bo znano kdaj stopijo v veljavo, vas bomo sproti obveščali. Danes bo OZS tudi za člane vzpostavila poseben zavihek na spletni strani. Tam bodo ažurno objavljene vse informacije. O tem boste obveščeni preko različnih kanalov (e-novice, mail, socialna omrežja).

1. Interventni zakon – glede delnega povračila nadomestil plače delavcem na čakanju na delo (predlagatelj MDDSZ) V okviru zakona je predvidenih 51,5 milijonov evrov oziroma subvencija države v višini 40% za plačilo nadomestila za čakanje na delo doma. Zakon bo sprejet po nujnem postopku in bo veljal predvidoma do konca septembra (računamo, da bo zakon sprejet že naslednji teden).

OPOZORILO: Na OZS so že včeraj na svetu za konkurenčnost podali zahtevo, da interventni zakon ni ustrezen oz. zadosten (tudi ostali delodajalci so enakega mnenja), zato zahtevamo:

 • da se administrativno poenostavi (dokazovanje izpada dohodkov zaradi posledic virusa)
 • odstotek sofinanciranja nadomestila za čas čakanja delavca doma naj se zviša (iz 40% na vsaj 50%, ob tem da se hkrati država odpove prispevkom in davku/dohodnini – torej, da v primeru čakanja na delo doma plačilo prispevkov in dohodnine za zaposlenega odpade)
 • da je možno aktivirati ukrep tudi, če odstotek zaposlenih, ki se jim ne da zagotavljati dela, ni 50%, kar je predlagano, ampak 25% ali manj (na predstavitvi ukrepa je bilo govora o 50%, minister Počivalšek je zvečer v medijih že govoril o 30%).

Sproti vas bomo obveščali kakšna je končna verzija INTERVENTNEGA ZAKONA in kdaj vstopi v veljavo. 

 2.  Kreditne linije (izvajalci: SID Banka, Slovenski podjetniški sklad, Regionalni razvojni sklad Ribnica)

 • SID banka: za reševanje likvidnostnih težav 200 milijonov evrov ter v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank.
 • SPS: ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov – likvidnostna sredstva (za poplačila obveznosti) - od 20.3.2020 dalje.
 • Regionalni razvojni sklad Ribnica: podjetjem bo omogočil, da bodo dražje kredite zamenjala za cenejše in dolgoročnejše.

3. Pomoč na področju internacionalizacije (izvajalec: SPIRIT)

 • Delno povračilo stroškov, ki so malim in srednjim podjetjem nastala zaradi planirane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi korona virusa (prav tako pravijo, da bodo pokriti stroški za udeležbo na virtualnem sejmu – organizatorji zaradi odpovedi ponujajo virtuane sejme).
 • Omenjeno je bilo, da bo za te namene povračilo sredstev potekalo preko vavčerjev – takoj, ko bo ukrep vzpostavljen, bomo podjetjem posredovali dokumentacijo, podjetja pa med tem zbirajte račune, ki so vam nastali.

4. Podjetja v težavah (MGRT, MF)

 • MGRT: za kredite na voljo 6 milijonov evrov. V dogovoru z Ministrstvom za finance pa bi po potrebi lahko aktivirali tudi okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

5. Delo od doma in primeri karantene (MDDSZEM)

 • Delovne procese je možno organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov
 • Pojasnila in priporočila ministrstva za delo delodajalcem so na spletni strani ministrstva.

OPOZORILO:

 • OZS zahteva, da breme bolniških nadomestil za delavce, ki bodo ali so zaradi koronavirusa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti nosi država (ZZZS) in ne delodajalec. OZS predlaga, da enako velja tudi za tiste, ki so zaradi virusa v karanteni (ali jim je odrejena samoizulacija).

6. Predlog odloga plačila davčnih obveznosti (FURS)

 • Možen je odlog plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov (dokazati je potrebno, da podjetjem grozi hujša gospodarska škoda ali pa morajo podjetja predložiti ustrezno zavarovanje).
 • FURS (odpisi, odlogi, obročno odplačevanje) Več o tem najdete TUKAJ!
 • Znižanja plačevanja akontacije davka (DDPO). Predstavniki MF in FURS so tudi naredili priporočila glede znižanja plačevanja akontacije davka (DDPO). Več o tem najdete TUKAJ!

7. Promocija turizma (STO)

 • Spremenili in prilagodili aktualne javne razpise: dne 6.3.2020 je bil objavljen nov javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem na tujih trgih in na domačem trgu. Na javnem razpisu so na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti  431.294,55 evrov. Prvi rok za oddajo vlog je do 2. 4. 2020, do 24:00 ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 4. 6. 2020, do 24:00 ure.
 • Razpis najdete TUKAJ!

Natančnejše podatke o posameznih ukrepih boste prejemali preko naših medijev. Ukrepe bomo tudi dodatno obrazložili, ko bomo imeli več oprijemljivih podatkov, kako in kdaj se bo ukrep izvajal.