Imate urejeno obrtno dovoljenje?

Datum objave: 9. junij, 2016

Tržni inšpektorji v zadnjem času očitno intenzivneje – dosledneje preverjajo, ali imajo podjetja zahtevana obrtna dovoljenja. V zadnjem času se je na nas obrnilo več članov, ki jih je obiskala tržna inšpekcija in pri svojem obisku (tudi) preverjala, ali imajo za opravljanje dejavnosti, ki jo izvajajo, za to potrebno obrtno dovoljenje, če je le-to za te dejavnosti predpisano. Opravljanje dejavnosti ali dela, kadar subjekt opravlja dejavnost, za katero nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, se namreč v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno šteje za delo na črno. Za ta prekršek je predpisana globa v znesku od 2.000 EUR do 26.000 EUR ter dodatno še za odgovorno osebo storilca prekrška v znesku od 520 EUR do 2.600 EUR.

Posebej opozarjamo, da obrtno dovoljenje za eno izmed dejavnosti, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ne pomeni, da so s tem pokrite tudi ostale dejavnosti, ki jih opravlja in se izdano obrtno dovoljenje ne nanaša tudi na njih. Tržna inšpekcija tako pregleduje, ali ima podjetje ZA VSE SVOJE dejavnosti, ki jih izvaja (npr. tudi če izda za ta dela ponudbo), pridobljeno obrtno dovoljenje, za katere je to seveda predpisano. In če za določene ima, za druge pa ne, je podjetje v prekršku in mu grozi izrek visoke globe.

Ugotavljamo, da precejšen del podjetij meni, da če ima pridobljeno obrtno dovoljenje, da imajo s tem pridobljeno dovoljenj za vse dejavnosti, ki jih izvajajo in niso pozorna na to, da se to glasi le za določeno dejavnost (pomembne so tudi alineje) ali pa so enostavno pozabila pridobiti obrtno dovoljenje še za dejavnost, ki so jo naknadno dodatno začela izvajati.

Očitno je na to postala pozorna tudi inšpekcija, ki sedaj bolj podrobno pregleduje tudi ta del dokumentacije poslovnih subjektov. Tržni inšpektor ne bo izrekel samo globe, temveč bo gospodarskemu subjektu izdal tudi odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti, za katero obrtnega dovoljenja nima, zato vas opozarjamo, da to čim prej uredite in se tako izognete nepotrebnim težavam in visokim globam.

Vlogo za izdajo obrtnega dovoljenja lahko vložite osebno ali po pošti na OOZ Škofja Loka ali preko e-Vem portala.

Za dodatne informacije o tem, ali imate dejavnosti ustrezno registrirane ter izdano potrebno obrtno dovoljenje, vam je na voljo strokovna služba OOZ Škofja Loka.