HUMANITARNA DEJAVNOST

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJI OBRTNIŠKI HUMANITARNI USTANOVI!

Nikoli ne veste, kdaj se boste morda tudi sami znašli med tistimi, ki bodo potrebni pomoči!

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko vsak državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje splošnih koristnih (humanitarnih) namenov. Julija 2010 je Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom pridobila status upravičenca do teh sredstev in poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo svoji stanovski humanitarni organizaciji, torej svojim kolegom (in sebi, če bo treba), kakor pa državi.

Če želite del svoje dohodnine nameniti Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, izpolnite obrazec in ga čim prej:

  • predajte svoji območni obrtno-podjetniški zbornici ali
  • pošljite pristojnemu davčnemu uradu

Dajmo raje sebi ali stanovskim kolegom kot državi!