Francija – novi predpis o minimalni plači (veljavnost od 1. 7. 2016)

Datum objave: 12. julij, 2016

Francija je voznike s 1. julijem 2016 začela obravnavati kot napotene delavce v pomenu direktive 96/71/ES o napotenih delavcih na dela v tujini.

V nadaljevanju vam posredujemo najnovejše informacije, kar jih je Sekcija za promet pri OZS prejela iz Pariza in iz Bruslja:

 • Predpis velja za vse cestne prevoze na področju Francije (izjema je le tranzit). To pomeni, da predpis velja tako za prevoz blaga, kot tudi za prevoz potnikov (do in nad 1+8 potnikov), in sicer za vsa prevozna podjetja, ustanovljena izven Francije, ne glede na vrsto vozila (do in nad 3,5 t NDM).
 • Delodajalec mora (preden voznik opravi pot v Francijo) pridobiti potrdilo o napotitvi delavca na delo v tujini (imenujejo ga tudi deklaracija ali t.im. »potrdilo o napotitvi«). To potrdilo je veljavno največ 6 mesecev od dneva izdaje. Izpolnjen formular je potrebno natisniti 2x (en izvod prejme voznik in je obvezen dokument v vozilu, drugega posreduje francoskemu predstavniku).
 • Pravila francoske minimalne plače ne veljajo za samozaposlene delavce.
 • Zadnja stran izpolnjenega obrazca se imenuje Anex (Annexe). Z izdajo tega potrdila se delodajalec zavezuje, da bo spoštoval francoska pravila o minimalni plači (minimalne urne postavke za delavce v sektorju cestnega prometa, ki veljajo od 1.7.2016, dobite na naši zbornici v Škofji Loki.
 • Spoštovana morajo biti tudi pravila, ki se nanašajo na najdaljši delovni čas in minimalne počitke.
 • Delodajalec mora v Franciji imenovati predstavnika (lahko je fizična ali pravna oseba).
 • Predstavnik v Franciji mora (za čas napotitve in vsaj za 18 preteklih koledarskih mesecev po napotitvi) razpolagati z naslednjimi podatki: potrdilo o napotitvi (točka 2), plačilno listo, potrdilom o izplačilu plače, kopijo dokumenta o imenovanju predstavnika, nazivom kolektivne pogodbe (v kolikor se za voznika uporablja).
 • Obveznosti in odgovornosti naročnika prevoza: preveriti mora obstoj potrdila o napotitvi, imenovanje predstavnika v Franciji in v primeru, da naročnik prevoza in prevoznik nista iz Francije, tudi prejemnika blaga v Franciji.
 • Obvezni dokumenti v vozilu:
 • potrdilo A1 (izda ga območni urad Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije): je potrdilo, da je voznik vključen v socialno zavarovanje;
 • potrdilo o napotitvi - vključno s prilogo "Annexe" (glejte točko 2);
 • pogodba o zaposlitvi (ni potreben prevod v francoski jezik);
 • Za kršitve pravil so določene tudi kazni:
 • do 750 EUR, če v vozilu ni potrdila o napotitvi ali to ni ustrezno,
 • do 450 EUR če v vozilu ni pogodbe o zaposlitvi,
 • upravna kazen do 2000 EUR po delavcu, če delodajalec ni pripravil potrdila o napotitvi ali ni imenoval predstavnika v Franciji.
 • Komisija EU je že sprožila postopek proti francoskemu predpisu o minimalni plači. Dejstvo je, da je zakon kljub vsemu pričel veljati s 1. 7. 2016.