Finančne obveznosti

Datum objave: 14. januar, 2022

Objavljamo tabele in podatke za mesec DECEMBER 2021!

ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.

MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021: 1.024,24 EUR

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU:

Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 EUR. Za izplačila od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR.

PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:

  • prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 38,68 EUR (velja od 1. 4. 2021 dalje)
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje: 38,61 EUR (od 1. 1. 2022 bo znašal 40,00 EUR!!!)

DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV:

  • začasno in občasno delo upokojencev (od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022): minimalna urna postavka znaša 5,50 EUR, maksimalni bruto dohodek znaša 8.235,53 EUR;
  • študentsko delo (od 19. 2. 2021 dalje): minimalna bruto urna postavka znaša 5,89 EUR

Tabele:

Prispevki za socialno varnost družbenikov (december 2021)

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih (december 2021)