FINANCIRANJE – KREDITI

Možnost sofinanciranja najema kredita (obresti ali stroškov odobritve) s strani OOZ Škofja Loka

Člani naše zbornice lahko v okviru sredstev, ki jih namenjamo za razna sofinanciranja, po novem pridobijo sredstva tudi kot pomoč pri kritju dela obresti ali stroškov odobritve kredita. Skupni znesek vseh sofinanciranj (pridobitve kreditov, izobraževanj in razstavljanj) posameznemu članu oz. obratovalnici je omejen na maksimalno 300 EUR v dveh letih oz. 200 EUR v dveh letih članu, ki opravlja domačo in umetnostno obrt, šteto od datuma prvega koriščenja.

Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net

Ugodni krediti za podjetnike, zasebnike, d.o.o. -je, društva, kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah…

Za podporo delovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka oblikovale poseben finančni sklad, imenovan Kreditna shema, ki deluje v okviru Razvojne agencije Sora d.o.o. Le-ta vsako leto, v sodelovanju z izbrano banko, objavi javni razpis, na podlagi katerega se za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah dodeljujejo ugodni dolgoročni in kratkoročni krediti.

V okviru tokratnega javnega razpisa se dodeljujejo krediti za obratna sredstva in investicije preko Gorenjske banke d.d., Kranj.

Krediti za obratna sredstva:

  • namen: za financiranje tekočega poslovanja,
  • rok vračila: do 36 mesecev,
  • obrestna mera: 2,60% nominalno,
  • minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,
  • maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen.

Krediti za investicije:

  • rok vračila: nad 36 mesecev do 120 mesecev,
  • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 2,6%,
  • minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,
  • maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora d.o.o., tel. št. 04 50 60 220.