FINANCIRANJE – KREDITI

Možnost sofinanciranja najema kredita (obresti ali stroškov odobritve) s strani OOZ Škofja Loka

Člani naše zbornice lahko v okviru sredstev, ki jih namenjamo za razna sofinanciranja, po novem pridobijo sredstva tudi kot pomoč pri kritju dela obresti ali stroškov odobritve kredita. Skupni znesek vseh sofinanciranj (pridobitve kreditov, izobraževanj in razstavljanj) posameznemu članu oz. obratovalnici je omejen na maksimalno 300 EUR v dveh letih oz. 200 EUR v dveh letih članu, ki opravlja domačo in umetnostno obrt, šteto od datuma prvega koriščenja.

Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net

Ugodni krediti za podjetnike, zasebnike, d.o.o. -je, društva, kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah…

V okviru Kreditne sheme, kamor vplačujejo svoja sredstva vse štiri občine na Škofjeloškem in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka ter deluje v okviru Razvojne agencije Sora, je odprt nov javni razpis.

V okviru tokratnega javnega razpisa se dodeljujejo krediti za obratna sredstva in investicije preko Gorenjske banke d.d., Kranj.

Krediti za obratna sredstva:

  • namen: za financiranje tekočega poslovanja,
  • rok vračila: do 36 mesecev,
  • obrestna mera: 2,60% nominalno (ob upoštevanju določenih pogojev se lahko dodatno zniža na 2,2% do 2.6%),
  • minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,
  • maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen.

Krediti za investicije:

  • rok vračila: nad 36 mesecev do 120 mesecev,
  • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 2,6% (ob upoštevanju določenih pogojev se lahko fiksni del obrestne mere dodatno zniža na 2,2% do 2,6%),
  • minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,
  • maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora d.o.o., tel. št. 04 50 60 220.