Dokumentacija pletarske obrti

Datum objave: 5. november, 2021

Ena od pomembnih aktivnosti projekta Roko-delci, ki povezuje lokalne akcije skupine: LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Dobro za nas, je dokumentiranje nekaterih domačih obrti na posameznem območju.

V prvi fazi projekta se je na območju LAS loškega pogorja tako dokumentiralo pletarstvo na območju Gorenjske. Rokodelski center DUO Škofja Loka je prevzel raziskovalno terensko delo v delavnici mojstra rokodelca Janeza Krišlja iz Preddvora in zasnoval vsebino vizualnih gradiv. Rezultat je izobraževalni film ter priročnik, kjer so predstavljeni posamezni postopki izdelave škundre – sodobne različice košare, katere oblika izvira od pletarjev iz Poljanske doline. Pri pripravi priročnika je sodeloval tudi Loški muzej Škofja Loka, in sicer z raziskavo ter uvodnim zgodovinskim pregledom pletarstva.

Zbrano gradivo o zgodovini pletarstva in sodobnih različicah ukvarjanja z obrtjo je vključeno v razstavo Pletarstvo – Oplet tradicije, ki bo na ogled vse do konca januarja 2022 v okroglem stolpu Loškega muzeja.

Če želite spoznati pletarstvo od blizu in se v njem tudi preizkusiti vas vabimo, da si s klikom na povezave ogledate nastali izobraževalni film in priročnik.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarjata Razvojna agencija Sora d. o. o in Loški muzej Škofja Loka.