Brezplačen seminar za mentorje (PA seminar)

Datum objave: 9. marec, 2022

OZS je bila uspešna na razpisu, kar omogoča brezplačno usposabljanje (pedagoško-andragoško) za mentorje vajencem, študentom… OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta decembra 2021 uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih pedagoško-andragoških seminarjev do prve polovice 2023 v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«.

Termin: Seminar obsega 32 ur, razporejne v štiri dni - 11., 12., 13. in 20. aprila 2022 od 9. ure dalje!

Lokacijavelika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.

Število udeležencev je zelo omejeno, zato pohitite s prijavo!

Zakaj na seminar?

OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom želi OZS  omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta. S tem pa tudi za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom se s tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita.

Kaj seminar prinaša?

Seminar v obsegu 32 ur, razporejen v štiri dni, s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinaša potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade.

Vsebina seminarja, poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, prinaša še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje, za kar si OZS uspešno prizadeva.

Prijavnico najdete TUKAJ!