Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva

Datum objave: 26. marec, 2024

SPIRIT Slovenija je objavila Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2024. Nagrado Evropska komisija podeljuje že od leta 2006, vključenih je  bilo že približno 4.400 projektov, skupaj je bilo oblikovanih 11.000 novih podjetij. Evropska nagrada nagrajuje tiste, ki promovirajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Izbor za EEPA poteka v dveh fazah. Prva faza je izbor na nacionalnem nivoju, ki pri nas v Sloveniji poteka v obliki javnega razpisa. Zainteresirani se na razpis prijavijo prek priloženega predpisanega obrazca. Po dokončanju izbora na nacionalni ravni se največ dva prijavljena projekta, ki ju izbere komisija SPIRIT Slovenija, vključita v tekmovanje za Evropske nagrade. Na zaključni podelitvi, ki poteka v okviru vsakoletne letne skupščine Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja, v tretjem tednu novembra, so podeljene nagrade v vseh 6 tekmovalnih kategorijah, podeljena pa je tudi Velika nagrada žirije, ki se jo lahko podeli v kateri koli kategoriji in je podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

Javni natečaj je odprt od 20. 3. do 10. 6. 2024 in je objavljen tukaj.

Več informacij o nacionalnih tekmovanjih lahko dobite pri svoji nacionalni kontaktni osebi:

SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija, Jerica Vidmar, Sektor za spodbujanje podjetništva, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: +386 590 89 510, E-naslov: jerica.vidmar@spiritslovenia.si, Spletna stran: www.spiritslovenia.si