Novi pogoji za vstop ali tranzit Republike Slovenije – velja od 15.7.2021

Datum objave: 13. julij, 2021

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Od četrtka, 15. julija 2021 morajo vse osebe, ki prehajajo mejo v RS izpolnjevati enega od pogojev:

P (preboleli), C (cepljeni), T (Testirani).

Pogoj za vstop v državo velja tudi za vse poklicne voznike (vozniki tovornih vozil in avtobusov). Ukrep velja tudi v primeru tranzita države.

S strani zbornic so na Vlado Republike Slovenije in pristojna ministrstva: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili zahtevo po preučitvi sprejetega Odloka in ponovni vzpostavitvi izjeme za poklicne voznike. Pozvali so tudi k vzpostavitvi testnih mest na mejnih prehodih, kar bi vsaj deloma umililo nepredstavljive zastoje, ki bodo nastali, če ostane Odlok nespremenjen.

MZ - Nujni ukrepi ob novo sprejetem odloku o določitvi pogojev vstopa v RS Vlada RS - Predlog-ukrep mejni prehodi

Po trenutno veljavnem odloku bo od  (vključno) 15. 7. 2021  vstop v Republiko Slovenijo možen le s predložitvijo enega od potrdil:

  1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa (test PCR);
  2. negativni rezultat hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa (test HAG);
  3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (potrdilo o prebolelosti);
  4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (potrdilo o cepljenju), s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,

– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,

– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,

– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali

– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;

  1. potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja (potrdilo o cepljenju za prebolevnike);
  2. evropsko digitalno covidno potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP);
  3. digitalno covidno potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).

 

Test PCR  je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.

Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Kot smo navedli že zgoraj, ukrep velja tudi za ves tranzit.

Novi Odlok je objavljen na spletni strani: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426?sop=2021-01-2426

Informacija objavljena na spletnih straneh Policije: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/109685-v-cetrtek-15-julija-2021-se-ukinjajo-seznami-drzav-in-izenacujejo-pogoji-za-vstop-v-slovenijo

Tolmačenje tranzita čez ozemlje Slovenije v drugo državo: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/104661-tranzit-cez-ozemlje-slovenije-v-drugo-drzavo-mozen-v-6-urah-po-vstopu-pojasnilo