Vpis v evidenco ARSO do 31.1.2018

Datum objave: 31. januar, 2018

Pazite! Nastale so nove obveznosti glede vodenja evidenc embalaže in plastičnih vreč ter vpisa na ARSO ter FURS. Rok za vpis je 31. 1. 2018!

Prenovljena okoljska zakonodaja določa, da morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, zagotoviti ustrezno ravnanje z embalažo, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji.

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, se morajo vpisati do 31. 1. 2018, nova pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, bodo morala podjetja prvič poročati v letu 2019.

Vpis v Evidenco bo potekal v dveh korakih. Najprej se mora zavezanec registrirati, nato bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v Evidenco. Vpis v Evidenco izvedete TUKAJ!

Dodatne informacije in pomoč nudimo tudi na OOZ Škofja Loka!