Volitve v upravne organe OOZ Škofja Loka

Datum objave: 28. september, 2018

V letošnjem letu se izteče mandat sedanjim članom upravnih organov naše zbornice. Člani upravnih organov so tisti, ki zastopajo interese članstva in opozarjajo na probleme, sprejemajo politiko, vodijo in usmerjajo delo strokovnih služb v dobrobit vseh članov. Tako bomo volili nove člane skupščine, upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika OOZ Škofja Loka ter izvršilne odbore in predsednike sekcij za mandatno obdobje 2018-2022.

K sodelovanju vabimo vse člane zbornice. Če ste zainteresirani sodelovati kot kandidat za člana nadzornega odbora ali predsednika OOZ Škofja Loka, nam pošljite svojo kandidaturo oz. soglasje najkasneje do vključno 31. oktobra 2018.

V začetku oktobra pa bodo najprej potekale volitve v organe strokovnih sekcij. Tako boste na zborih članov izvolili člane izvršilnega odbora, predsednika sekcije in poslanca v Skupščino OOZ Škofja Loka. Vabilo boste prejeli po elektronski ali navadni pošti.

SKLEP o razpisu volitev OOZ Škofja Loka 2018

Soglasje h kandidaturi za organe OOZ Škofja Loka