Usposabljanje: PRVA POMOČ

Datum objave: 27. marec, 2019

Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) ter Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), morajo delodajalci zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. To prav tako velja za terensko delo. To pomeni, da je delodajalec v primerih, ko ima delavce na različnih lokacijah istočasno (npr. gradbinec, ki ima odprtih več delovišč naenkrat), dolžan zagotoviti, da je na vsaki izmed lokacij kdo usposobljen za izvajanje prve pomoči.

S sedanjo pravno ureditvijo je pooblastilo za usposabljanje za prvo pomoč z zakonom podeljeno Rdečemu križu Slovenije, zato ga bomo izvedli v sodelovanju z Območnim združenjem Škofja Loka.

Čas in kraj usposabljanja: od 16. do 19. ure v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a:

  1. skupina: 1. in 2. april 2019 - TERMIN JE ŽE POLNO ZASEDEN!
  2. skupina: 3. in 4. april 2019

Program:

  1. teoretični del v obliki predavanja,
  2. praktične vaje za razvijanje sposobnosti in spretnosti nudenja prve pomoči,
  3. preizkus znanja v obliki pisnega testa.

Kotizacija:

  • 75 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino,
  • 87,50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 25.3.2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Elektronsko prijavnico za 1. skupino (1.-2.4.2019) dobite TUKAJ, za 2. skupino (3.-4.4.2019) pa TUKAJ!

Dodatne  informacije: OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, tel.: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net.

​​​​​​​Želeli bi vas še opozoriti, da morajo delavci, določeni za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, izpit iz prve pomoči opraviti vsakih pet let!