Usmerjena akcija delovnega inšpektorata

Datum objave: 19. avgust, 2019

Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja usmerjeno akcijo pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa.

Za usmerjeno akcijo so se na Inšpektoratu RS za delo odločili predvsem zato, ker so kršitve v teh dveh panogah pogoste. Inšpektorat RS za delo je namreč v letu 2018 v gradbeništvu ugotovili 195 kršitev v dejavnosti gostinstva in v dejavnosti turizma 131 kršitev, skupno pa kar 935 kršitev zakona.

Vir in dodatne informacije: https://www.gov.si/novice/2019-08-08-irsd-nadzoruje-evidence-o-izrabi-delovnega-casa-pri-gostincih-in-gradbincih/