Posvet: Zaposlovanje in delo tujcev v Sloveniji

Datum objave: 6. februar, 2019

Vas zanima, kako poteka postopek zaposlovanja tujca? Želite zaposliti delavce iz Bosne in Hercegovine, Srbije…? Če želite zaposliti tujca - državljana tretje države, mora ta imeti veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, v primeru zaposlovanja državljana Bosne in Hercegovine ali Srbije pa tudi delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki je soglasje k enotnemu dovoljenju.

Ste vedeli, da lahko od 24.12.2018 dalje na portalu e-VEM elektronsko oddate vlogo za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev po sporazumu z BiH? To pomeni hitrejše in učinkovitejše pridobivanje delovnih dovoljenj.

Odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja in dodatne obrazložitve o postopku zaposlovanja in delu tujcev pri nas v Sloveniji, bodo podali predstavniki Centralne službe Zavora Republike Slovenije za zaposlovanje.

Program:

 • Temeljna načela pri zaposlovanju tujcev.
 • Vrste postopkov in kategorije tujcev.
 • Naloge Zavoda v postopkih urejanja zaposlovanja tujcev.
 • Postopek zaposlitve tujca po 33. členu ZZSDT.
 • Izdaja delovnega dovoljenja po sporazumu z BIH.
 • Prijava storitev in prijava dela zastopnika.
 • Novosti v postopkih.
 • Odgovori na vprašanja.

Čas in kraj seminarja: sreda, 20. februar 2019, ob 16. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.

Kotizacija:

 • brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino,
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
 • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 18.2.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  SPLETNA PRIJAVA!

Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, tel.: 04 50 60 200, e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net

Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-skofjaloka.si/izobrazevanje/.