Seminar: Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje

Datum objave: 9. januar, 2019

Vabimo vas na seminar, ki bo potekal v ponedeljek, 21. januar 2019, od 16. – 19. ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. Predavateljica bo odgovarjala tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušala odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2019.

Program:

I. ZGD-1 in SRS

 • Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 • Poročanje AJPES
 • Objava letnih poročil
 • Spremembe SRS

II. Davčni obračun

 • Davčna osnova
 • Davčno priznani/nepriznani prihodki
 • Davčno priznani/nepriznani odhodki
 • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
 • Poslovanje s povezanimi osebami
 • Davčne olajšave
 • Posebnosti pri normirancih

III. Davčne spremembe

Seminar bo vodila: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.

Kotizacija:

 • brezplačna udeležba za dve osebi iz obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino,
 • 60 EUR (z vključenim DDV) za vsako nadaljnjo osebo iz obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino,
 • 60 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
 • 150 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 16.1.2018 oz. do zasedbe prostih mest. SPLETNA PRIJAVA!

Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, tel.: 04 50 60 200, e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net

Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-skofjaloka.si/izobrazevanje/.