Seminar: Računovodski in davčni obračun za leto 2017 ter davčne novosti v letu 2018

Datum objave: 6. februar, 2018

Organizacije so dolžne v skladu z zakonodajo sestaviti računovodske izkaze in izdelati  davčni obračun ter poslovno oziroma letno poročilo. Cilj našega seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo zaključnega in davčnega obračuna za leto 2017. Hkrati vas bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2017 ter vas seznanili z davčnimi novostmi, ki bodo začele veljati z letom 2018.

Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja slušateljev ter poskušali odpraviti morebitne dileme, ki bi jih imeli slušatelji v povezavi z izdelavo računovodskih izkazov in davčnega obračuna za leto 2017.

Seminar bo potekal v torek, 27. februarja, ob 16. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.

Vsebina:

A: Zahteve ZGD-1

 1. Zakonska pravila računovodenja po ZGD-1
 2. Poročanje AJPES
 3. Letno poročilo

B: Davčni obračun

 1. Davčni obrazec, izračun davka ter roki za oddajo in plačilo davka
 2. Davčna osnova in posebnosti pri obravnavi nekaterih računovodskih kategorij
 3. Nepriznani in delno priznani odhodki in prihodki
 • Rezervacije
 • Amortizacija
 • Popravki vrednosti in odpisi poslovnih terjatev
 • Poslovanje med povezanimi osebami
 • Kapitalski dobički in izgube
 • Stroški reprezentance
 • Drugi poslovno nepotrebni in nepriznani odhodki, davčne olajšave

C: Davčne novosti, ki so začele veljati s 1.1.2018

D: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Cilji seminarja:

 • predstavljene bodo metode vrednotenja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter njihov vpliv na zaključni in davčni obračun,
 • predstavljeni bodo davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki in odhodki,
 • predstavljeni bodo vplivi, ki jih imajo stroški dela reprezentance, poslovnih daril, rezervacij, bonitet in podobnih stroškov na računovodski in davčni obračun,
 • predstavljene bodo davčne olajšave za leto 2017 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike,
 • predstavljene bodo davčne spremembe, ki bodo začele veljati z letom 2018.

Seminar bo vodila Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 23 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica številnih strokovnih člankov.

Kotizacija:

 • brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino,
 • 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
 • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 23. 2. 2018 oz. do zasedbe prostih mest!

Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-pošte ooz.sk.loka@siol.net