Seminar: POROČANJE O ODPADKIH IN ODPADNI EMBALAŽI V OBRATOVALNICAH

Datum objave: 5. marec, 2019

Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine.

Na seminarju bomo pogledali tudi katere so obveznosti povzročiteljev odpadkov, kakšno dokumentacijo moramo imeti in kako pripraviti letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo leto 2018, ki ga je ravno tako potrebno oddati najkasneje do 31.3.2018.

Naj vas spomnimo!!! Do 31.3.2019 morajo podjetja in samostojni podjetniki - embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018.  Vabimo vas na seminar, kjer vam bomo odgovorili na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi: od tega ali morda tudi vi sodite med embalerje (naredim izdelek, ga zaščitim z embalažo in prodam v Sloveniji), kako je pri uvozu izdelkov iz drugih držav (za nadaljnjo prodajo ali za lastno porabo), kaj velja za proizvajalce ali uvoznike servisne embalaže, kaj za uporabo plastičnih vrečk na svojih prodajnih mestih….

Čas in kraj delavnice: sreda, 13. marec 2019, ob 16. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.

Vsebina:

  • Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov glede na vrsto nastalih odpadkov (pravilno rokovanje, začasno shranjevanje, vodenje evidenc, izdelava potrebne dokumentacije, poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem za izpolnjevanje elektronskega evidenčnega lista, samostojno izpolnjevanje elektronskih evidenčnih listov, razlike med komunalnimi odpadki in odpadki iz dejavnosti).
  • Kdaj lahko odpadek prodamo trgovcu in od kakšnimi pogoji?
  • Napake, ki jih inšpektorji ugotavljajo na terenu in kako se jim izogniti (rokovanje z nevarnimi odpadki, označevanje nevarnih odpadkov, izbira zbiralca oziroma obdelovalca).
  • Priprava Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.
  • Druga poročila, ki jih je potrebno posredovati na ARSO do konca marca (F-plini ipd.).
  • Poročanje zavezancev po Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
  • Vprašanja in odgovori.

Predavala bo: mag. Katarina Železnik Logar, dipl.san.inž., IVD Maribor.

Kotizacija:

  • brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino,
  • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
  • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 11.3.2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE, telefona (04 50 60 200) ali e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net).