Seminar: Embalaža – nova obveznost za podjetnike

Datum objave: 18. marec, 2018

Nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo podjetnikom prinaša nove obveznosti. Tako imajo vsi podjetniki, podjetja, organizacije in posamezniki, ki imajo opraviti z embalažo na različne načine (npr. cvetličarji, slaščičarji, šivilje, čistilnice, mesnice, trgovine, zlatarji, urarji, kozmetiki, tiskarji, umetniki domače in umetnostne obrti, proizvajalci servisne embalaže, embalerji, distributerji ter številni drugi) že v letu 2018 obveznost vzpostaviti ustrezne evidence, pa čeprav bodo morali o količini embalaže poročati v prihodnjem letu.  To velja ne glede na količino embalaže. Kazni za neupoštevanje zakonskega predpisa so od 1.500 EUR do 4.000 EUR.

Prispevek o embalaži najdete tudi na portalu 24ur.com!

Ker je glede tega še veliko vprašanj, kot npr.:

 • Kdo se mora vpisati v posebno evidenco, ki jo vodi Agencija RS za okolje (Arso)?
 • Kdo mora poročati o embalaži, dani na trg?
 • Kaj se sploh šteje za embalažo in kaj ne?

vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju in tako pridobite vse potrebne informacije.

Čas in kraj seminarja:

četrtek, 29. 3. 2018, ob 10.00 uri, Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka

Program:

 • Izrazi: embalaža dana na trg in embalaža uvožena za lastno dejavnost;
 • prijava dejavnosti na ARSO;
 • vsebina poročanja;
 • kako pričeti z vzpostavitvijo evidenc embalaže;
 • novosti o plastičnih nosilnih vrečkah.
Predavateljica:

Lucija Jukić Soršak iz Direktorata za okolje (Sektor za odpadke) na Ministrstvu za okolje in prostor.

Kotizacija:

 • brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino,
 • 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
 • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! Izobraževanje se izvaja v skaldu s Splošnimi pogoji.

Rok za prijavo: 27. 3. 2018 oz. do zasedbe prostih mest. Število udeležencev je omejeno!

Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka preko spletne prijave (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona (04 50 60 200) ali e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net).