Register računovodske poklicne skupine

Datum objave: 30. junij, 2017

Vzpostavljen je Register računovodske poklicne skupine. Njegovi podatki so javno in brezplačno dostopni. Obenem je začel delovati tudi sistem certificiranja knjigovodij in računovodij. Tako register kot sistem certificiranja bosta omogočila boljši pregled in nadzor nad tem širokim področjem. Register računovodske poklicne skupine je torej jamstvo, da je računovodja ali knjigovodja dobro usposobljen za svoje delo.

V registru so navedeni posamezniki, ki imajo veljavne strokovne nazive v računovodski poklicni skupini. Ti pa so: knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, certificirani računovodja, certificirani računovodja specialist. V registru je tako poleg imena posameznika označeno, kateri izmed strokovnih nazivov mu je dodeljen.

Register računovodske poklicne skupine deluje v elektronski obliki, njegovi podatki pa so brezplačno dostopni.

Dodatne informacije