Seminar: Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

Datum objave: 30. marec, 2018

Nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je podjetnike postavil v povsem nov položaj. Urad RS za preprečevanja pranja denarja je prejel inšpekcijska pooblastila, kar pomeni, da bo poleg finančnega tudi nefinančni sektor deležen kontrole in preverjanja iz naslova ustreznega izvajanja zakona. Če doslej zakonskih določil niste izvajali in vsebine zakona ne poznate, je skrajni čas, da to spremenite in v svoji družbi začnete dosledno izvajati zakonska določila. Tako se boste izognili zelo visokim denarnim kaznim, ki jih zakon predpisuje. Te segajo do 120 tisoč evrov oz. v določenih primerih celo do milijon evrov.

Čas in kraj seminarja: sreda, 11. 4. 2018, ob 17.00 uri, Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka

Program:

  • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) in ostali predpisi.
  • Obvezni interni dokumenti.
  • Predstavitev obveznosti.
  • Vrste tveganj in njihovo odkrivanje.
  • Pregled stranke.
  • Sporočanje podatkov.
  • Odgovori na vprašanja udeležencev.

Vsebina izobraževanja bo prilagojena predvsem računovodski dejavnosti! Podana bo na enostaven in razumljiv način in podkrepljena s primeri za lažje razumevanje. Vprašanja nam lahko posredujete že pred dogodkom po e-pošti.

Predavatelj: Primož Perger, Poslovne storitve.

Seminar je namenjen: samostojnim podjetnikom, manjšim in srednje velikim podjetjem ter obrtnikom iz nefinančnega sektorja (urarji, zlatarji, računovodski servisi, nepremičninski posredniki, zavarovalniški posredniki,….)

Kotizacija:

  • brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino,
  • 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
  • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 9. 4. 2018 oz. do zasedbe prostih mest!

Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka preko spletne prijave (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona (04 50 60 200) ali e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net).

Splošni pogoji izobraževanja