Predstavitev razpisa – spodbud v lesarstvu

Datum objave: 4. avgust, 2016

Vabljeni na predstavitev aktualnega razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada »Spodbude za MSP v lesarstvu«, kjer se spodbuja razvoj novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa s subvencijo od 50.000 – 500.000 EUR. Predstavitev organizirajo Triglavski narodni park, BSC, Poslovno podporni center d.o.o,.Kranj, Posoški razvojni center v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom.

Predstavitev razpisa bo potekala v sredo, 10.8.2016 ob 13.00 uri v Info centru Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, Bled.

Po določilih razpisa so upravičenci mikro, mala in srednja velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru oddelkov:

  • C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Vljudno vabljeni!