Poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2017

Datum objave: 6. marec, 2018

Leto je okoli in v kolikor ste povzročitelj odpadkov morate ponovno oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2017.  Poročilo morate oddati najkasneje do 31.3.2018. Namen priprave Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP)  je pridobiti podatke o vrstah in količini odpadkov, nastalih v poslovnih subjektih pri izvajanju proizvodne ali storitvene dejavnosti ter o načinih ravnanja z njimi.

Povzročitelj odpadkov je dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton vseh odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. V primeru odpadnih olj, je dolžnost poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale količine.

 

Za več informacij v zvezi s poročanjem smo vam na voljo na OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200 oz. ne e-naslovu: ooz.sk.loka@siol.net.