Popust pri plačilu letne članarine do konca februarja

Datum objave: 13. februar, 2018

Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.

V kolikor boste do 28. 2.2018 poravnali članarino za leto 2018 (11 mesečnih članarin), vam OZS prizna popust v višini enomesečne članarine. Poleg tega pa se vam v tem letu ne bo usklajevalo število zaposlenih in posledično tudi ne mesečna članarina.

Če se boste odločili za to možnost, je postopek sledeč:

  1. pri plačilu uporabite sklic: vaša DŠ-2018,
  2. poknjižite prejet račun za članarino za januar,
  3. do 28. 2. 2018 poravnate celoletno članarino (11 mesečnih zneskov),
  4. za članarino za obdobje od FEBRUARJA DO DECEMBRA 2018 boste s strani OZS prejeli en dokument (bremepis), ki ga tudi poknjižite.

Opozarjamo, da mora biti poravnan ves morebitni dolg iz naslova članarine za nazaj!