Podaljšanje roka za predložitev ponudb na javno povabilo Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019

Datum objave: 31. julij, 2019

Delodajalci lahko po novem predložijo ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019« do konca leta (31.12.2019) in si tako pridobijo subvencijo v višini od 5 do 7 tisoč evrov za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije, ki imajo najmanj 30 let in sodijo v ciljne skupine programa ter jih na Zavodu predlagajo za vključitev. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj leto dni.

Namen je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb starejših od 50 let kot tudi  tistih, ki imajo najmanj 30 let in so vsaj leto dni prijavljene v evidenci brezposelnih oz. imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo ali so  po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postale dejavne na trgu dela ali prejemajo denarno socialno pomoč. Program tako prispeva tudi k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela. Višina subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje posamezni kandidat za zaposlitev:

  • 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
  • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
  • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za  najmanj 12 mesecev, za polni delovni čas (40 ur na teden). Sorazmerno nižja subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

Dodatne informacije: ZRSZ