Obračun prispevkov za november 2018

Datum objave: 4. december, 2018

Objavljamo tabelo za obračun prispevkov družbenikov in samozaposlenih ter ostale obveznosti.

ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU za izplačila od 1. 3. 2018 dalje znaša 878,55 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2018 dalje znaša: 842,79 EUR.

PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:

  • prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,90 EUR  Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec.
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR

Tabela s prispevki za druženike - dobite jo TUKAJ!

Tabela s prispevki za samozaposlene - dobite jo TUKAJ!