Obisk Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka

Datum objave: 13. maj, 2019

V okviru TOP 2019 vabimo v petek, 24. maja 2019, ob 17. uri pred prostore KGZ Škofja Loka, na Kidričevo cesto 63a, Škofja Loka.

Sedanja Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka ima svoje začetke v letu 1899 v takrat ustanovljeni Mlekarski zadrugi v Škofji Loki. Takrat je bila to majhna zadruga z 11 člani, danes jih ima okrog 500. V zadrugi je zaposlenih okoli 100 delavcev. Poleg odkupa kmetijskih pridelkov in lesa pa se zadruga ukvarja še s trgovino in mlekarstvom. Pod okriljem zadruge delujejo blagovne znamke: Loška mlekarna, Domači kotiček, Mesnine Bohinja in Loške mesnine. Zadruga je večinski lastnik Loških mesnin in solastnica Deželne banke Slovenije.

Predstavniki zadruge nam bodo, poleg zgodovine, predstavili poslovna področja delovanja zadruge v današnjem času, svojo vizijo razvoja zadruge in zadružništva v Škofji Loki ter svoj pogled na razvoj podeželja, kmetijstva in oskrbe z lokalno hrano na Gorenjskem.

Udeležba je BREZPLAČNA!

Dodatne informacije in prijave: