Novosti pri prevozih blaga na Madžarsko

Datum objave: 1. februar, 2019

Vsi domači in tuji uporabniki cestninskega sistema HU-GO, morate čim prej na spletni strani www.hu-go.hu v svojem profilu za vsako posamezno vozilo vpisati sledeče podatke:

- znamko vozila

- leto izdelave vozila

- številko šasije vozila

- in nato naložiti: kopijo prometnega dovoljenja in dokumenta, s katerim je možno dokazati EURO emisijski razred vozila (potrdilo o skladnosti za bolj zelen in varen tovornjak ali potrdilo ECMT o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi predpisi, ki veljajo za motorna vozila s certifikatom).

Prevozniki, ki tega ne bodo storili, bodo uvrščeni v najslabši emisijski razred (EURO 0), toliko časa, dokler obveznosti ne bodo izpolnili. Obenem opozarjamo na napoved Urada madžarskega cestninskega sistema, da bodo pravilnost vnosov preverjali s kontrolami na terenu in posameznike, ki ne bodo pravilno vnesli podatke o emisijskem razredu, tudi kaznovali.