Predstavitev: Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih

Datum objave: 21. marec, 2018

V začetku novembra 2017 je bil sprejet paket treh zakonov (poleg gradbenega še zakon o urejanju prostora ter zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti). Zakonodajni trojček prinaša številne spremembe – od novih poti za pridobivanje gradbenega dovoljenja do novih pravil za pooblaščene arhitekte in inženirje in možnosti za legalizacijo,….

Čas in kraj seminarja: sreda, 18. 4. 2018, ob 17.00 uri, Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka

Program: Na predstavitvi se bodo udeleženci seznanili s pomembnimi novostmi, ki jih 1.6.2018 za izvajalce del na gradbenih objektih prinaša nova gradbena zakonodaja. Dosedanji, gradbeni stroki dobro poznani Zakon o graditvi objektov se je po novem razdelil na dva nova zakona, gradbenega in posebnega - namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti. Gradbeni zakon ureja pogoje za graditev objektov, udeležence pri graditvi, bistvene zahteve za objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor in vsa druga vprašanja povezana z graditvijo objektov.

Predavatelj: Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Kotizacija:

  • brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino,
  • brezplačna udeležba za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
  • 50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 16. 4. 2018 oz. do zasedbe prostih mest!

Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka preko spletne prijave (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona (04 50 60 200) ali e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net).

Splošni pogoji izobraževanja