NOVICE

Objavljamo tabelo za obračun prispevkov družbenikov in samozaposlenih ter ostale obveznosti. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN ...

Na pobudo nekaterih članov, zbiramo interesente za tečaj in izpit iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva. Potekal bo v torek, 19. marca 2019, ob 17. uri v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2. Vsebina: del: ...

V prijaznem mestecu Stomorska na dalmatinskem otoku Šolta ima Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) počitniški dom s šestimi moderno opremljenimi apartmaji. Razpis za sezono 2019 je objavljen v februarski številki revije Obrtnik ...

Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja ...

Vas zanima, kako poteka postopek zaposlovanja tujca? Želite zaposliti delavce iz Bosne in Hercegovine, Srbije…? Če želite zaposliti tujca - državljana tretje države, mora ta imeti veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, v primeru ...

1 2 3 77