Napovedane poenostavitve glede obratovalnega časa gostincev

Datum objave: 31. julij, 2019

4.7.2019 sta se predstavnici Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS (Mojca Trnovec, članica UO sekcije in Vlasta Markoja) udeležili skupnega sestanka ključnih deležnikov za poenostavitev zakonodaje s področja obratovalnih časov za gostince. In glede na ključne predloge MGRT se gostincem zagotovo obetajo poenostavitve. Sekcija za gostinstvo in turizem je bila ena ključnih pobudnikov za fleksibilnejši obratovalni čas in spremembo pravilnika.

Na MGRT so začeli s postopkom priprave sprememb Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju Pravilnik). Predlagajo poenostavitve glede obratovalnega časa, ki jih seveda Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici pozdravlja. Sekcija je bila tudi ena izmed pobudnikov za spremembo pravilnika.

Poenostavitve, ki jih predlagajo so predstavili v treh sklopih:

1. Redni obratovalni čas gostinskih obratov ne bi bilo več potrebno prijavljati občini. Gostje so itak obveščeni glede odprtja gostiln preko spletenih strani in obratovalnega časa na vhodu.

2. Vsi gostinski obrati imajo obratovalni čas določen 0-24.00 ure, tako kot že do sedaj nekateri gostinski obrati (obrati za pripravo in dostavo jedi, obrati v sklopu igralnic, obrati, ki nudijo nastanitev, hotelske restavracije) z izjemo v stanovanjskih naseljih, kjer bi bil določen na primer od 6. do 22.00 ure.

3. V stanovanjskih območjih bi lahko občina z odlokom določila merila in pogoje ter določila daljši obratovalni čas na posameznih območjih z namenom revitalizacije mestnih jeder, ohranjanja kulturnih znamenitosti …

Na MGRT bodo sedaj pripravili predlog sprememb pravilnika in ga poslali v razpravo. Ključni deležniki bodo posredovali predloge sprememb in dopolnitev. Hkrati so povedali, da se pripravlja tudi sprememba Zakona o gostinstvu.

Več...