Ker nesreča ne počiva

Datum objave: 7. november, 2018

Živimo in delamo na področju, kjer so elementarne nesreče dokaj pogoste, poleg tega pa se tudi mnogo obrtnikov in podjetnikov ukvarja z dejavnostmi, ki so nevarne za zdravje ljudi in okolje, morebitne nesreče pa so lahko zelo obsežne in imajo nepredvidljive posledice. Zato so obrtniki in podjetniki že leta 2007 ustanovili Ustanovo za humanitarno pomoč obrtnikom, neprofitno organizacijo, ki članom OZS pomaga v primeru nesreč.

Ustanova je od svoje ustanovitve pomagala svojim kolegom, obrtnikom in podjetnikom ob poplavah, žledu, potresu, požaru in ob smrti nosilca obrti. Vseh prejemnikov pomoči je bilo doslej več kot 140, mednje pa je ustanova razdelila več kot 160.000 evrov.

Del svoje dohodnine namenite za humanitarno pomoč obrtnikom, namesto da ostane državi

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini – Zdoh-2 lahko vsak državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih (humanitarnih) namenov. Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom ima namreč status upravičenca do teh sredstev in poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo stanovski humanitarni organizaciji, torej svojim kolegom (in sebi, če bo treba).

Vedno velja zadnja izjava

V zvezi z izjavami o namenitvi dela dohodnine (do 0,5 %) v različne dobrodelne namene je treba vedeti, da davčna uprava vedno upošteva le zadnjo izjavo, ki ji jo je poslal davčni zavezanec – veljala pa bo toliko časa, dokler ne bo dobila nove.

Seznam upravičencev do 0,5-odstotnega deleža dohodnine (teh je lahko od enega do pet, odvisno od naše volje, skupaj pa morajo deleži znesti 0,5 %) je mogoče kadarkoli spremeniti. Pri tem je tudi pomembno, opozarjajo v obrtniški humanitarni ustanovi, da pri izpolnjevanju izjave ne pozabimo navesti vseh upravičencev, seveda, če smo se odločili svojo dohodnino nameniti večim. V nasprotnem bo manjkajoči delež oziroma razliko do 0,5 odstotka pobral integralni državni proračun.

Če želi zavezanec del svoje dohodnine nameniti Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, je treba izpolniti obrazec (dobite ta TUKAJ!) in ga poslati:

  • Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom (Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana), območni obrtno-podjetniški zbornici ali pristojnemu finančnemu uradu
  • kadarkoli pa lahko zahtevo za namenitev dela dohodnine izpolni in odpošlje preko sistema e-Davki

Dajmo raje sebi in stanovskim kolegom kot državi!