Kamnoseška delavnica

Datum objave: 5. november, 2018

Vabljeni na kamnoseško delavnico, ki bo 12. in 13. novembra 2018 potekala v Ljubljani, na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli. Prvi dan bodo predavatelji spregovorili o kamnu kot osnovnem  materialu stavbarstva, drugi dan pa sledi praktični del delavnice.

Kamen je v stavbarstvu nepogrešljiv, njegova uporabnost pa, zaradi njegovih geomehanskih lastnosti, izredno široka, vse od preprostih kamnitih gradenj, do zahtevnih kamnitih konstrukcij.  V zadnjih stoletjih pa so izjemni kamnoseški mojstri izdelali oz. izklesali pravo kamnito okrasje, ki še danes bogati mnoge naše stavbe. Po uvodnih predavanjih, kjer bomo spoznali kamen, bo naslednji dan sledil praktični del, ki bo prvič potekal v pravi kamnoseški delavnici, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana. Udeleženci delavnice se bodo pod vodstvom mentorja preizkusili v izdelavi enostavnega kamnitega elementa oz profila.

Več o programu

Obseg delavnice: 15 ur

Termin: 12. in 13. november 2018

Lokacija: Srednja gradbena geodetska in okolje varstvena šola, Dunajska 102, Ljubljana

Kotizacija: Strošek delavnice na udeleženca znaša 100 EUR, DDV ni vračunan v ceno. Člani Obrtne zbornice Slovenije imajo 20 % popust pri plačilu kotizacije. Delavnica je brezplačna za udeležence partnerjev Šole Prenove, študente in dijake. Plačilo kotizacije nakažite na račun: SI 0202 4009 0689 624 odprt pri Novi ljubljanski banki. Dokazila o plačilu pošljite na naslov: info@sola-prenove.si ali predložite ob začetku delavnice 12. 11. 2018.