Kako urediti delovna razmerja – brezplačen seminar

Datum objave: 8. oktober, 2019

OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) in v sklopu projekta »DialogPlus«, vabi na brezplačen seminar, kjer boste izvedeli kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih.

O delovnih razmerjih na splošno je bilo že veliko povedanega. Od časa uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa se je pojavilo kar nekaj vprašanj in dilem, ki še vedno »burijo duhove«. Zato bomo ta seminar posvetili sklepanju delovnih razmerij, ki so bolj specifična.

Čas in kraj seminarja: sreda, 23. oktobra 2019, od 16. do 19. ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka.

Vsebina seminarja:

 1. Kako urediti delovna razmerja v podjetju – kadrovske evidence
 2. Posebnosti pogodb o zaposlitvi:
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
 • Posebnosti pogodb o zaposlitvi s tujci
 • Posebnosti pogodb o zaposlitvi z napotenimi delavci
 1. Katero kolektivno pogodbo upoštevati
 2. Pasti zaposlovanja
 3. Kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodbe o zaposlitvi
 4. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek
 • Redna odpoved
 • Izredna odpoved
 1. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Predavateljica: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri ZDOPS, z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Kotizacije NI! (stroški se krijejo iz projekta DialogPlus)

Rok za prijavo: 21. 10. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Dodatne  informacije in prijava: OOZ Škofja Loka, tel.: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net, SPLETNA PRIJAVA

 

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014 -2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.