Kako do 1.834,00 EUR za izobraževanje vašega zaposlenega?

Datum objave: 8. januar, 2018

Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad RS je objavil razpis »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, katerega ključni namen je krepitev kompetenc starejših zaposlenih (45+). Prednost pri prijavi imajo mikro in mala podjetja, ki zaposlujejo čim več žensk 45+.

Sklad bo delodajalcu za vsakega vključenega zaposlenega (45+) refundiral 1.834,00 EUR za izobraževanje v letu 2018 in 2019.

Dodatne informacije: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/.

Kaj ponuja OZS/OOZ?

OZS/OOZ bo v sodelovanju s projektnimi partnerji zagotovila strokovno ekipo in potrebno tehnološko okolje za sodoben način priprave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter odlična izobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih.

S takšnim pristopom in programom, ki bo zagotovil zaposlenim nove, nujno potrebne kompetence za spopadanje z izzivi, ki jih v vsa podjetja prinaša digitalna pretvorba poslovanja, novi načini komuniciranja, nova Direktiva o plačilnih storitvah in e-marketing/prodaja za prodor na enoten evropski trg, želi OZS v sodelovanju z OOZ izobraževanja približali delavcem, delodajalcem pa prihraniti čas z iskanjem ustreznih izobraževanj na trgu.

V ta projekt želimo vključiti čim večje število zaposlenih pri naših članih in dati odločilen prispevek k digitalizaciji obrtnikov, mikro in malih podjetij. Istočasno pa bomo skozi sodelovanje v tem projektu v praksi preverili nekatere nove metode dela znotraj zborničnega sistema in pridobili pomembne digitalne kompetence tudi zaposleni v naši mreži.

V kolikor želite svoje zaposlene izobraževati in za to pridobiti povrnjene stroške, se prijavite na razpis. Pri prijavi vam lahko pomagamo. Ponudbo na sklad lahko vložite od 15. 1. 2018 do najpozneje 30. 3. 2018.