Javna dražba – SGP Tehnik

Datum objave: 8. november, 2018

Dne 6.11.2018 je bilo na spletni strani AJPES objavljeno vabilo za III. javno dražbo z zviševanjem izklicne cene za nepremično premoženje stečajnega dolžnika SGP Tehnik d.d. – v stečaju, in sicer za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo območje upravne stavbe Tehnik na naslovu Stara cesta 2 v Škofji Loki in so natančno opredeljene v vabilu.

Javna dražba bo v sredo 12.12.2018 ob 12:00, na sedežu stečajnega dolžnika SGP Tehnik d.d. – v stečaju, Stara cesta 2, Škofja Loka.

Več o javni dražbi  in njenem poteku najdete TUKAJ!