IZOBRAŽEVANJE

Posebno skrb namenjamo izobraževanju svojih članov in pri njih zaposlenih delavcev. V ta namen organiziramo vrsto za člane brezplačnih ali subvencioniranih izobraževanj, debatnih večerov, strokovnih seminarjev, predavanj, usposabljanj, delavnic, tečajev iz različnih področij, in sicer:

  • splošni seminarji in delavnice s področja: davkov in računovodstva, vodenja podjetja, delovne zakonodaje, trženja in prodaje, zakonodajnih novostih…
  • specializirani seminarji, namenjeni posameznim sekcijam (npr. za pridobitev kode 95,…)
  • sofinanciranje individualnih izobraževanj
  • organiziranje in sofinanciranje strokovnih ekskurzij in strokovnih sejmov
  • tečaji tujih jezikov in računalništva
  • usposabljanja iz Prve pomoči in iz varstva in zdravja pri delu

Izobraževanja, seminarji in delavnice so namenjeni tudi nečlanom, vendar so za njih ti dogodki plačljivi v celoti.

Aktualna izobraževanja na OOZ Škofja Loka si lahko ogledate v rubriki Aktualno.

Dodatne informacije o izobraževanjih: