Izkoristite vavčerje SPS za krepitev svoje konkurenčnosti

Datum objave: 25. januar, 2019

Slovenski podjetniški sklad uvaja nov program spodbud za mala podjetja, s katerim bo poenostavil dostop do sofinanciranja.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

                 

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo enostavno vlogo. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma 25. 1. 2019!

SPS bo najprej objavil naslednja vavčerja:

  • Vavčer za certifikate kakovosti
  • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Predvidoma februarja se načrtuje objava vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad