Čar lesa – povabilo za sodelovanje na razstavi

Datum objave: 14. marec, 2019

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov bo letos že enajstič potekala razstava Čar lesa. Ob strokovnih srečanjih, posvetih in predstavitvah bo osrednji dogodek promocijska razstava lesnih izdelkov v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, od 13. do 19. maja 2019.

Organizatorji k sodelovanju vabijo podjetja in vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s predelavo ter obdelavo lesa oziroma proizvodnjo lesnih izdelkov, da svoje eksponate prijavite na razstavo v Cankarjevem domu. Vsem razstavljavcem omogočajo predstavitev podjetja in izdelkov v Katalogu Čar lesa 2019 ter na spletni strani Čar lesa, prav tako pa ob vhodu na razstavni oz. prireditveni prostor. Informacije o oglaševanju so vam na razpolago na spletni strani www.carlesa.si. V času razstave bo razstavljavec lahko svoj izdelek predstavil obiskovalcem v okviru akcije »Izdelek se predstavi«.

Pogoji za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2019:

Na razstavo lahko prijavite eksponate, ki so izdelani iz masivnega in/ali vezanega lesa. Izdelki so lahko površinsko obdelani le s prosojnimi premazi. Dovoljena je tudi kombinacija lesa s kamnom in steklom, vendar ta dva materiala ne smeta prevladovati. Prav tako so dovoljeni kovinski ročaji in okovje.

Končno izbiro za uvrstitev izdelkov na promocijsko razstavo Čar lesa 2019 bo opravila strokovna komisija. Rezultate izbora in podrobnejša navodila glede dostave izbranih eksponatov boste prejeli v drugi polovici aprila 2019 po elektronski pošti.

Izbrani izdelki bodo enotno označeni z imenom izdelovalca, vrsto lesa, količino CO2, ki jo izdelek prispeva k znižanju le-tega v ozračju, ter drugimi tehničnimi podatki. Fotografije izbranih izdelkov z osnovnimi podatki bodo objavljene v Katalogu Čar lesa 2019 na spletni strani Čar lesa.

Informacije in prijava:

Informacijo o pogojih sodelovanja, oglaševanja in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.carlesa.si, kjer lahko po el. pošti pošljete prijavo izdelka na el. naslov carlesa.prireditev@gmail.com. Za vsak izdelek, je potrebno izpolniti ločeno prijavo z označeno fotografijo.

Rok za prijavo eksponatov na razstave je 15. april 2019 do 12 ure.

Za informacije sta vam na voljo Franc Pohleven, 031 390 393, franc.pohleven@bf.uni-lj.si ter Borut Kričej, 041 862 812, borut.kricej@gmail.com.