Aktualni ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Datum objave: 27. marec, 2019

Izkoristite možnosti, ki vam jih ponuja ZRSZ s svojimi aktualnimi ukrepi aktivne politke zaposlovanja na področju usposabljanja in izobraževanja terspodbud za zaposlovanje (subvencije).

Na voljo so vam:

U S P O S A B L J A N J E   I N   I Z O B R A Ž E V A N J E

Ciljna skupina: vse brezposelne osebe

Trajanje: Najmanj 100 ur in največ 1 mesec

Stroški vključitve, ki jih krije Zavod:

Strošek izvedbe delodajalcu: - mentorstvo - 206,00 € Denarne dajatve udeležencu: - dodatek za aktivnost : 3,0 € za uro prisotnosti in - dodatek za prevoz

Ciljna skupina:

- brezposelne osebe, starejše od 50 let in prijavljene najmanj 3 mesece, - dolgotrajno brezposelni, stari več kot 30 let, - brezposelni, stari več kot 30 let, brez izobrazbe, prijavljeni najmanj 3 mesece, - brezposelni, stari več kot 30 let, prejemniki denarne socialne pomoči

Trajanje:

- 2 meseca za dela na enostavnih delovnih mestih - 3 mesece za zahtevna delovna mesta

Stroški vključitve, ki jih krije Zavod:

Strošek izvedbe delodajalcu: - 370,00 € za 2 – mesečno usposabljanje - 493,00 € za 3 – mesečno usposabljanje Denarne dajatve udeležencu: - dodatek za aktivnost 3,0 € za uro prisotnosti in - dodatek za prevoz

Ciljna skupina: brezposelni, stari do 30 let, prijavljeni najmanj 3 mesece

Trajanje:

- 2 meseca za brezposelne z delovnimi izkušnjami - 3 mesece za iskalce prve zaposlitve

Stroški vključitve, ki jih krije Zavod:

Strošek izvedbe delodajalcu: - 370,00 € za 2 – mesečno usposabljanje - 493,00 € za 3 – mesečno usposabljanje Denarne dajatve udeležencu: - dodatek za aktivnost 3,0 € za uro prisotnosti in dodatek za prevoz

S P O D B U D E   Z A   Z A P O S L O V A N J E  -  S U B V E N C I J E

Ciljna skupina:

- brezposelni, starejši od 50 let - dolgotrajno brezposelni, starejši od 30 let, - brezposelni, starejši od 30 let in brez izobrazbe, - brezposelni, starejši od 30 let, prejemniki denarne socialne pomoči (možno je kombiniranje s predhodno vključitvijo osebe v delovni preizkus oz. usposabljanje)

Trajanje: 12 mesecev, za polni delovni čas oz. sorazmerno krajši za invalide in dolgotrajno brezposelne.

Stroški vključitve, ki jih krije Zavod:

Subvencija za najmanj 12 mesečno zaposlitev, v višini: - 5.000,00 € za osebo, ki ustreza 1 kriteriju ciljne skupine, - 6.000,00 € za osebo, ki ustreza 2 kriterijema, - 7.000,00 € za osebo, ki ustreza 3 ali več kriterijem Subvencija se izplača v dveh delih.

Ciljna skupina: brezposelni, stari do 30 let (možno je kombiniranje s predhodno vključitvijo osebe v delovni preizkus oz. usposabljanje)

Trajanje: Nedoločen čas, za polni delovni čas oz. sorazmerno krajši za invalida.

Stroški vključitve, ki jih krije Zavod: Subvencija znaša 5.000,00 € in se izplača v 2 delih. Zaposlitev se spremlja 2 leti.

Ciljna skupina: brezposelne osebe, stare 58 let in več

Trajanje: Nedoločen čas, za polni delovni čas oz. sorazmerno krajši za invalida.

Stroški vključitve, ki jih krije Zavod: Subvencija za zaposlitev znaša 11.000,00 € in se izplača v dveh delih. Zaposlitev se spremlja 2 leti.