Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov bo letos že enajstič potekala razstava Čar lesa. Ob strokovnih sreč...

Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) ter Pravilnika o ...

Sekcija gradbenikov pri OOZ Škofja Loka organizira 2-dnevno strokovno ekskurzijo 12. in 13. aprila, v sklopu programa pa bomo obiskali ...

Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih potnikov, smučarjev in pohodnikov. Izjemno lepa pokrajina, ...

Na pobudo nekaterih članov, zbiramo interesente za tečaj in izpit iz varnosti in zdravja pri delu in ...

Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi ...

Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske ...

Odnosi z mediji so pomemben in tudi najobčutljivejši del odnosov z javnostmi. Tako kot ostale aktivnosti ...